VỤ ĐẢO CHÁNH THỔ NHĨ KỲ LỘ DẦN NHIỀU BÍ ẨN: MẤT 42 TRỰC THĂNG, 9000 NGƯỜI BỊ BẮT.. PHÁP TIN RẰNG ERDOGAN SẼ KHÔNG CHỐNG ISIS NỮA
Sunday, July 17, 2016
Chủ đề có liên quan: ,