SÁT THỦ GAVIN LONG TỪ KANSAS ĐẾN BATON ROUGE MỪNG SINH NHẬT 29 ĐÃ GIẾT 3 CẢNH SÁT, BẮN TRỌNG THƯƠNG 3 CẢNH SÁT KHÁC
Sunday, July 17, 2016
Chủ đề có liên quan: ,