NGƯỜI ĐÀN ÔNG IRAG ĐÃ LIỀU CHẾT ÔM TÊN CẢM TỬ ISIS CHO BOM NỔ TRƯỚC KHI HẮN TẤN CÔNG VÀO NGÔI ĐỀN HỒI GIÁO ĐÔNG NGHẸT NGƯỜI
Sunday, July 10, 2016
Chủ đề có liên quan: ,