KHỦNG BỐ TẤN CÔNG VÀ NỔ BOM KÉP TẠI PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ ATATURK, ISTANBUL THỔ NHĨ KỲ LÀM 36 CHẾT, 147 BỊ THƯƠNG
Tuesday, June 28, 2016
Chủ đề có liên quan: ,