Khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ thảm sát tại hộp đêm ở Orlando
Monday, June 13, 2016
Chủ đề có liên quan: ,