HUNG THỦ HỒI GIÁO ISIS VÀO HỘP ĐÊM ĐỒNG TÍNH TẠI ORLANDO XẢ SÚNG GIẾT 50 NGƯỜI, BỊ THƯƠNG 53 NGƯỜI
Sunday, June 12, 2016
Chủ đề có liên quan: ,