CHIẾN ĐẤU CƠ HẢI QUÂN HOA KỲ TẤN CÔNG 16 MỤC TIÊU SẢN XUẤT XĂNG DẦU CỦA KHỦNG BỐ ISIS TẠI IRAQ VÀ SYRIA
Wednesday, June 08, 2016
Chủ đề có liên quan: ,