CHỦ TỊCH ỦY BAN NGOẠI GIAO THƯỢNG VIỆN MỸ KHÔNG ĐỒNG Ý HOA KỲ TÀI TRỢ CHO PAKISTAN VAY TIỀN MUA 8 CHIẾN ĐẤU CƠ F-16
Tuesday, May 03, 2016
Chủ đề có liên quan: ,