HỒI GIÁO PAKISTAN BIỂU TÌNH TRÊN KHẮP CÁC THÀNH PHỐ PHẢN ĐỐI VẼ HÌNH TIÊN TRI MUHAMMAD TRÊN BÁO CHARLIE HEBDO BỘ MỚI SAU KHI BỊ KHỦNG BÓ.

Friday, January 16, 2015
Chủ đề có liên quan: ,