Thông Báo của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California về chương trình phát thanh Sóng Việt / Viet Wave đã xuyên tạc, bịa đặt bôi nhọ, mạ lỵ nhiều nhân vật trong Cộng Đồng
Thursday, July 06, 2023
Chủ đề có liên quan: ,