Đại Hội Nữ Quân Nhân Kỳ 7 và ra mắt tân Ban Chấp Hành của Tổng Hội Nữ Quân Nhân Hải Ngoại nhiệm kỳ 2022- 2025 thành công rực rỡ
Sunday, October 16, 2022
Chủ đề có liên quan: , ,