Hội Biệt Động Quân Bắc California tổ chức Lễ kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Binh Chủng Biệt Động Quân VNCH
Monday, September 19, 2022
Chủ đề có liên quan: , ,