Ukraine trục vớt trực thăng tấn công Mi-24/35 Hind của Nga từ vùng biển Kyiv
Friday, May 06, 2022
Chủ đề có liên quan: ,