Ukraine có thêm hệ thống vũ khí chống thiết giáp tiên tiến do Đức sản xuất
Wednesday, March 30, 2022
Chủ đề có liên quan: , ,