Boeing thu về 471 triệu USD từ chương trình tiêm kích Siêu Đánh Chặn của Nhật Bản
Wednesday, January 12, 2022
Chủ đề có liên quan: ,