Trung sĩ Không quân, Phục kích sát hại Hai sĩ quan cảnh sát đã tham gia nhóm phong trào cực hữu Boogaloo Bois, với âm mưu gây nội chiến ở Hoa Kỳ
Wednesday, June 17, 2020
Chủ đề có liên quan: , , ,