Hạm đội Hoa Kỳ tới Biển Đông, Khu Trục Hạm Trung Quốc vừa tháo chạy vừa kêu cứu Bắc Kinh can thiệp

Thursday, April 23, 2020
Chủ đề có liên quan: , , , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment