Lockheed Martin nhận 134 triệu Mỹ Kim để cung cấp các hệ thống vũ khí có "Tác Động Lớn" mới nhất
Saturday, November 30, 2019
Chủ đề có liên quan: , ,