Trước Khi Mất tích chiếc máy bay MH370 nó bị ngăn chặn bởi Chiến đấu cơ Phản Lực Sukhoi SU-30
Friday, September 06, 2019
Chủ đề có liên quan: , ,