Hoa Kỳ chấp thuận chương trình bán tên lửa chống Tank TOW-2 cho Morocco trị giá 776 triệu Mỹ Kim
Monday, September 16, 2019
Chủ đề có liên quan: , , , , ,