Bắn Bốn Phi đạn Trident II D5, Hải quân Hoa Kỳ Kiểm Tra Khả Năng của Bộ Ba Răn Đe Hạt Nhân Chiến lược
Tuesday, September 10, 2019
Chủ đề có liên quan: , , , ,