Các cựu Tướng, Tá VNCH và các Tổ chức, Hội đoàn cựu Quân nhân VNCH Bắc California lên tiếng về Sự thật Nhóm mạo danh Hậu duệ Nữ Quân nhân VNCH San Jose

Saturday, June 29, 2019
Chủ đề có liên quan: , , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment