Hai cty Raytheon Và Rheinmetall sẽ cung cấp xe Thiết giáp Bộ Binh thế hệ mới nhất cho Quân đội Hoa Kỳ
Sunday, May 19, 2019
Mục Bài Viết: ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment