Hai cty Raytheon Và Rheinmetall sẽ cung cấp xe Thiết giáp Bộ Binh thế hệ mới nhất cho Quân đội Hoa Kỳ

Sunday, May 19, 2019
Chủ đề có liên quan: ,