Là một Quốc gia trong 13 Siêu Quyền Lực Thế giới, Israel hai năm liền được xếp hạng 8 trong 10 nước quyền lực nhất hành tinh
Monday, July 09, 2018
Chủ đề có liên quan: ,