Đối đầu với hiểm họa bành trướng quân sự của Trung Quốc tại Á Châu – Thái Bình Dương, Singapore có kế hoạch thay thế các chiến đấu cơ F-16 bằng F-35 vào những năm 2030

Tuesday, July 10, 2018
Chủ đề có liên quan: , ,