ỨCV VÂN LÊ họp báo bất thường giới thiệu vợ chồng cao niên bị Nghị viên TÂM NGUYỄN lừa đão cướp phiếu bầu nay được Văn phòng Ghi Danh Cử tri Quận hạt Santa Clara cấp 2 lá phiếu tạm và đã bầu cho Vân Lê
Monday, June 04, 2018
Chủ đề có liên quan: , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment