Công An CsVN chính thức truy tố sinh viên Mỹ gốc Việt William Nguyễn bị bắt và bị đánh dập vì tham gia biểu tình ôn hòa tại Sài-gòn ngày 10/6/2018
Friday, June 15, 2018
Chủ đề có liên quan: , ,