Từ nay Thầy Cô Giáo nước Việt Nam sẽ được đổi tên là Nhân viên Dịch Vụ Bán Chữ theo Luật mới của Bộ trưởng Dịch vụ Đào tạo Bán chữ !!!
Wednesday, May 30, 2018
Mục Bài Viết: , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment