Man who shot himself outside White House has died: Secret Service - Người đàn ông tự bắn bên ngoài Tòa Bạch Ốc đã chết.
Saturday, March 03, 2018
Mục Bài Viết:

Comments[ 0 ]


Post a Comment