Biểu tình rầm rộ của Cộng đồng và đồng hương tỵ nạn Cộng Sản hai miền Nam và Bắc California chống Trung tâm Thúy Nga Paris và Truyền hình VietFaceTV
Monday, March 12, 2018
Mục Bài Viết: , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment