Máy bay tác chiến điện tử EA-18G của Nhật Bản có khả năng tấn công căn cứ Phi đạn của kẻ thù từ khoảng cách xa

Wednesday, January 03, 2018
Chủ đề có liên quan: ,