Bình Nhưỡng Dọa Sẽ Luôn "Đặt nút Phóng Hạt Nhân Trên Bàn Làm Việc" của Lãnh tụ Kim Jong-un
Monday, January 01, 2018
Mục Bài Viết: ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment