Bình Nhưỡng Dọa Sẽ Luôn "Đặt nút Phóng Hạt Nhân Trên Bàn Làm Việc" của Lãnh tụ Kim Jong-un

Monday, January 01, 2018
Chủ đề có liên quan: ,