Tên Khủng bố 27 tuổi gốc Bangladesh nổ bom trong người tại Bến Xe Buýt New York nhưng không chết đã khai theo lệnh của ISIS
Monday, December 11, 2017
Mục Bài Viết: , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment