Mỹ và Nam Hàn mở tập trận 5 ngày thách thức Bắc Hàn với 230 Máy Bay, 12.000 Quân Mỹ tham dự
Sunday, December 03, 2017
Mục Bài Viết: ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment