Hệ thống Phòng thủ Patriot của Hoa Kỳ Lần thứ 2 Được Ả rập Saudi sử dụng bắn hạ Phi đạn của Phiến Quân Houthi
Tuesday, December 19, 2017
Chủ đề có liên quan: , ,