Hệ thống Phòng thủ Patriot của Hoa Kỳ Lần thứ 2 Được Ả rập Saudi sử dụng bắn hạ Phi đạn của Phiến Quân Houthi
Tuesday, December 19, 2017
Mục Bài Viết: , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment