Bắc Triều Tiên tự mô tả mình là "thế lực hạt nhân tầm cỡ Thế giới" và sẽ tiếp tục thực hiện chính sách phát triển hạt nhân vào năm 2018

Saturday, December 30, 2017
Chủ đề có liên quan: ,