Bắc Hàn lên án Chiến lược An Ninh mới của TT Trump và đe dọa sẽ làm cho Mỹ đau thương hối tiếc về Chiến lược đó
Saturday, December 23, 2017
Mục Bài Viết: ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment