Toán Lính Bắc Triều Tiên nhã 40 phát đạn về phía Binh sĩ đang cố gắng đào thoát sang Nam Hàn
Tuesday, November 14, 2017
Mục Bài Viết: , ,