Tờ báo Minju Joson của Bắc Triều Tiên gọi Trump Là " Con chó Điên "
Tuesday, November 21, 2017
Mục Bài Viết: ,