Tìm cách tiếp cận không phận Israel để do thám, một UAV của Syria do Nga sản xuất bị hệ thống Patriot của Mỹ bắn nổ tung
Saturday, November 11, 2017
Mục Bài Viết: , ,