Nếu Tổng thống Trump ra lệnh tấn công Hạt Nhân không hợp pháp, Tướng John Hyten sẽ kháng lệnh.
Sunday, November 19, 2017
Mục Bài Viết: , ,