Lần đầu tiên, Quân đội Hoa Kỳ Không Kích Hồi giáo IS trên lãnh thổ Somali

Friday, November 03, 2017
Chủ đề có liên quan: , ,