Kết luận cuối cùng cho biết tầu ngầm của Argentina bị mất tích hồi tuần trước được xác nhận do một vụ Nổ gây ra
Friday, November 24, 2017
Mục Bài Viết: ,