Rouhani thề thốt rằng các chương trình Hỏa tiễn của Iran sẽ vẫn tiếp tục, đồng thời chỉ trích Trump
Monday, October 30, 2017
Mục Bài Viết: , ,