Photos from Twins Bombing in Mogadishu capital of Somalia - Hình ảnh vụ nổ bom kép tại Thủ đô Mogadishu của Somalia
Sunday, October 15, 2017
Mục Bài Viết: ,