Lần đầu từ chấm dứt Chiến tranh Lạnh năm 1991, nay Không Lực Mỹ báo động khẩn cấp trong 24 giờ gắn Bom Nguyên tử vào Pháo Đài Bay B-52s sẵn sàng cất cánh
Sunday, October 22, 2017
Mục Bài Viết: ,