Hàng Không Mẫu Hạm thứ hai USS Theodore Roosevelt đang vào tây Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng Hạt Nhân với Bắc Hàn
Tuesday, October 24, 2017
Mục Bài Viết: , , ,