Kim Jong-un trả đũa diễn văn tại LHQ dọa hủy diệt Bắc Hàn bằng cách gọi TT Trump là "Con chó sợ hãi sủa lớn"
Thursday, September 21, 2017
Mục Bài Viết: , ,