Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Le Drian cảnh báo Bắc Hàn sẽ bắn Tên lửa Hạt nhân vào Hoa Kỳ và Âu Châu trong vài tháng tới
Friday, September 01, 2017
Mục Bài Viết: , , , ,