Bắc Hàn thử Bom Nhiệt Hạch mạnh gấp nhiều lần Nguyên Tử để gắn lên Tên Lửa Xuyên Lục Địa ICBM bắn đến Hoa Kỳ
Saturday, September 02, 2017
Mục Bài Viết: , , ,